! ר UTC 0 .

: UTC

[+3], [+4].

12:08:24 UTC [], ( 25 2012 28 2012 ):
!
00:00-00:57 Китай Международное радио Китая - 1521, 5990, 7405.

01:00-01:57 Китай Международное радио Китая - 1521, 5905, 13600.

02:00-02:57 Китай Международное радио Китая - 5915, 17615.

03:00-03:57 Китай Международное радио Китая - 963, 5915, 15425, 15435, 17710.

04:00-04:57 Китай Международное радио Китая - 963, 5905, 15425, 15445, 15665.

05:00-05:57 Китай Международное радио Китая - 15445, 15665.

08:00-08:57 Китай Международное радио Китая - 15335, 15665.

09:00-09:57 Китай Международное радио Китая - 15335, 15665.

10:00-10:57 Китай Международное радио Китая - 738, 963, 1116, 7390, 9725, 11935.

11:00-11:57 Китай Международное радио Китая - 963, 1116, 1323, 1521, 9725, 9890, 11935.

12:00-12:57 Китай Международное радио Китая - 738, 963, 1521, 6100, 7400, 9685, 11935, 13600, 17575.

13:00-13:57 Китай Международное радио Китая - 963, 1323, 1521, 5915, 5990, 7400, 9675, 13600.

14:00-14:57 Китай Международное радио Китая - 738, 963, 1323, 1521, 5905, 7330, 9525.

15:00-15:57 Китай Международное радио Китая - 963, 1521, 5905, 5915, 5965, 5990, 9880, 11790, 13860.

16:00-16:57 Китай Международное радио Китая - 963, 1521, 5905, 11875, 13580, 13860.

17:00-17:57 Китай Международное радио Китая - 738, 963, 1521, 7450, 9470, 11875, 13640.

18:00-18:57 Китай Международное радио Китая - 1521, 7205, 9535, 9560, 9765.

19:00-19:57 Китай Международное радио Китая - 1521, 6110, 7245, 9525.

20:00-20:57 Китай Международное радио Китая - 7255, 9525.

22:00-22:59 Китай Международное радио Китая - 738.

23:00-23:57 Китай Международное радио Китая - 5990, 7405.