! ר UTC 0 .

: UTC

[+3], [+4].

10:45:45 UTC [], ( 25 2012 28 2012 ):
!
04:00-05:00 Россия Радио России - 12070.

05:00-06:00 Россия Радио России - 12070.

06:00-07:00 Россия Радио России - 12070.

07:00-08:00 Россия Радио России - 12070.

08:25-09:00 Россия Радио России - 13665.

09:00-10:00 Россия Радио России - 13665.

10:00-11:00 Россия Радио России - 13665.

11:00-12:00 Россия Радио России - 13665.

12:00-13:00 Россия Радио России - 13665.

13:25-14:00 Россия Радио России - 9480.

14:00-15:00 Россия Радио России - 9480.

15:00-16:00 Россия Радио России - 9480.

16:00-17:00 Россия Радио России - 9480.

17:25-18:00 Россия Радио России - 7215.

18:00-19:00 Россия Радио России - 7215.

19:00-20:00 Россия Радио России - 7215.

20:00-21:00 Россия Радио России - 7215.