! ר UTC 0 .

: UTC

[+3], [+4]. - , , .

12:07:05 UTC, Радио Свобода Чехия/США , ( 25 2012 28 2012 ):
!
00:0001:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
01:0002:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
01:3002:00Чехия/СШАРадио Свобода/Казахская служба7215, 9750 (по пн. прогр. Перекресток)
02:0003:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
02:3003:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба864, 9550, 15560 (по пн. - Перекресток)
02:3003:00Чехия/СШАРадио Свобода/Узбекская служба9855, 12025, 15145 (по вс. - Перекресток)
03:0004:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7250, 7435, 17820
03:3004:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба9550, 15560 (по пн. прогр. Перекресток)
03:3004:00Чехия/СШАРадио Свобода/Узбекская служба12025, 15145, 17770 (по вс. Перекресток)
04:0005:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 5925, 7435, 9480
05:0006:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 9480, 11850, 17560
06:0007:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 9480, 11850, 17560
07:0008:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
08:0009:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 15130, 17820
09:0010:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 15130, 17820
10:0011:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
11:0012:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
12:0013:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7330, 13745, 17800
13:0014:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7330, 13745, 15460
13:3014:00Чехия/СШАРадио Свобода/Казахская служба12005, 15530 (по вс. прогр. Перекресток)
14:0015:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 5970, 13745, 15460
14:3015:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба12025, 15650 (по вс. прогр. Перекресток)
14:3015:00Чехия/СШАРадио Свобода/Узбекская служба7555, 12005, 13615 (по сб. - Перекресток)
15:0016:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7355, 9520, 15460
15:3016:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба864, 12025, 15650 (по вс. - Перекресток)
16:0017:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7355, 9520, 9840
16:3017:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба11780, 15650 (по вс. прогр. Перекресток)
16:3017:00Чехия/СШАРадио Свобода/Узбекская служба9485, 7555, 9760 (по сб. -Перекресток)
17:0018:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 5995, 9840, 11805
17:0018:00Чехия/СШАРадио Свобода/Эхо Кавказа6040, 15530 (для Ю. Осетии и Абхазии)
17:3018:00Чехия/СШАРадио Свобода/Туркменская служба9760, 11780 (по вс. прогр. Перекресток)
18:0019:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 5995, 6090, 9840
19:0020:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 5920, 7285, 9840
20:0021:00Чехия/СШАРадио Свобода1044, 7285
21:0022:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
22:0023:00Чехия/СШАРадио Свобода1044
23:0000:00Чехия/СШАРадио Свобода1044