! ר UTC 0 .

: UTC

[+3], [+4]. - , , .

11:21:20 UTC, Голос России/Русская служба Россия , ( 25 2012 28 2012 ):
!
00:0001:00РоссияГолос России/Русская служба657, 801, 1395, 9430
01:0002:00РоссияГолос России/Русская служба657, 801, 1314, 1395, 9430 (вс. и пн. до 01.42)
01:4201:57РоссияГолос России/Голос Монголии657, 801, 1314, 1395, 9430 (по вс. и пн.)
02:0003:00РоссияГолос России/Русская служба171, 657, 801, 1314, 1395, 9430, 11965
03:0004:00РоссияГолос России/Русская служба171, 657, 801, 11965
04:0005:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1395, 1431, 1548, 11965 (по вс. до 04.33)
04:3304:57Россия/УкраинаГолос России/Моя Украина171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1395, 1431, 1548, 11965 (по вс. на русском языке)
05:0006:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1395, 1431, 1548, 11965
06:0007:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1395, 1431, 1548, 11830*
07:0008:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 657, 693, 801, 999, 1395, 1431, 11830*
08:0009:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 972, 999, 1395, 1431, 9850*, 11830*
09:0010:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 657, 801, 999, 1395
10:0011:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 657, 801, 999, 1395, 9850*
11:0012:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 657, 801, 999, 1395, 9850*
12:0013:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1323, 1395, 1431, 5925, 9745, 9850*, 12085, 13870
13:0014:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1323, 1395, 1431, 1548, 5925, 9465, 9745, 9850*, 11860, 12015, 12085, 12095*, 13870
14:0015:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 630, 657, 693, 801, 999, 1323, 1395, 1431, 1548, 5925, 7285, 9900, 11860, 12015, 12095*, 13870
15:0016:00РоссияГолос России/Русская служба171, 621, 657, 801, 999, 1026, 1089, 1143, 1215, 1395, 7285, 9615, 9900, 11635, 12040
16:0017:00РоссияГолос России/Русская служба171, 657, 801, 999, 1026, 1089, 1143, 1170, 1215, 1395, 7310, 9615, 11730, 12040, 15640
17:0018:00РоссияГолос России/Русская служба171, 657, 801, 999, 1026, 1089, 1170, 1215, 1395, 1494, 1548, 7310, 11730, 12015, 15640
18:0019:00РоссияГолос России/Русская служба171, 657, 801, 1026, 1089, 1143, 1170, 1215, 1395, 1413, 1494, 7310
19:0020:00РоссияГолос России/Русская служба171, 612, 630, 657, 693, 801, 1026, 1089, 1143, 1170, 1215, 1395, 1413, 1431, 7310
20:0021:00РоссияГолос России/Русская служба630, 693, 801, 999, 1026, 1143, 1170, 1215, 1395, 1431
21:0022:00РоссияГолос России/Русская служба612, 630, 657, 693, 801, 999, 1170, 1395, 1431, 6155*
22:0023:00РоссияГолос России/Русская служба657, 801, 1395, 9430, 12155
23:0000:00РоссияГолос России/Русская служба657, 9430, 12155